Samen verder

Samen verder

CollegED is een stedelijke leeromgeving voor ervaringkennis. De start is mogelijk gemaakt door de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en georganiseerd door vier Amsterdamse organisaties die ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel hebben staan. Iedereen is welkom om aan te sluiten!

Het werken vanuit ervaring, deze ervaring inzetten als een vorm van deskundigheid èn mensen helpen deze deskundigheid in te zetten ten behoeve van betere zorg wordt steeds belangrijker. CollegED kent twee belangrijke pijlers:

  • leren gezamenlijk organiseren (opleiding) en
  • het ondersteunen daarvan in brede zin (studiewijzer).

De leeromgeving bestaat uit cursussen en workshops aan de ene kant en vrije ruimte als broedplaats aan de andere kant. Op deze manier is er gelegenheid tot overdragen wat we al weten en onderzoeken wat we nog niet weten.

Stedelijke samenwerking

Het is nadrukkelijk de intentie om uiteindelijk alle Amsterdamse organisaties actief op het gebied van ervaringsdeskundigheid bij CollegED te betrekken.

Participeren kan op veel manieren. In het begin betekent dat middelen inbrengen waardoor ervaringsdeskundigen verbonden aan organisaties kunnen deelnemen aan cursussen en activiteiten. Het eigen trainingsaanbod onderbrengen onder de paraplu van CollegED is een volgende stap. Zo wordt het toegankelijk en vindbaar voor alle mensen die iets met hun ervaring willen.

Doel is om gezamenlijk te ontwikkelen wat we nog niet hebben, maar wat wel nodig is om ervaringsdeskundigheid te versterken in de stad. Denk aan nieuw trainingsaanbod, gezamenlijke ondersteuning en intervisie en een ontmoeting en uitwisselingsplek rond leren.

Deelnemende organisaties kunnen veel met gesloten beurzen met elkaar doen. Er is een bijdrage vanuit de gemeente voor de backoffice. Er komt een ruilformule waarbij de cursisten niet geremd worden om zich te ontwikkelen. Het doel is dat cursisten uit meer opleidingen kunnen kiezen en dat er een stedelijke schaal ontstaat.

Ook meedoen?

Wil jouw organisatie ook meedoen aan CollegED? Meedoen is maatwerk.
Wat heeft jouw organisatie nodig en wat kan jouw organisatie bieden? Zoek je een training of wil je juist er een stedelijk beschikbaar maken? Misschien wil je mee ontwikkelen?

CollegED zelf is als organisatie ook nog in ontwikkeling evenals een ruil- en deelmodel als basis voor deze stedelijke leeromgeving. Je kunt ook incidenteel diensten of plekken van CollegED afnemen. In dat geval is er geen sprake van ruilen, maar kopen.

Je kunt ook samenwerkingspartner worden. In dat geval kies je voor een langdurige samenwerking met de bereidheid en mogelijkheid om mede invulling te geven aan inhoud van trainingen, bijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Meer weten? Stuur een mail naar info@colleged.nl en we nemen contact met je op.


Overzicht partners

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil ervaringsdeskundigheid inzetten voor de verbetering van de dienstverlening. De gemeente stimuleert samenwerking in dienst van het versterken ervaringsdeskundigheid, met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis en CollegED.

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Bezoek de website »

TEAM ED

TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. TEAM ED is in heel Amsterdam actief en heeft als doelstelling het verbeteren van zorg- en dienstverlening door de professionele inzet van ervaringsdeskundigen.

Bezoek de website »

GGZ inGeest

GGZ inGeest is een specialistische ggz-instelling met locaties in de regio Amsterdam, Zuid Kennemerland, Meerlanden en Amstelland.

Bezoek de website »

Arkin / Roads

Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Dat doet Arkin door het vakmanschap van haar medewerkers te verbinden met het perspectief van cliënten.

Bezoek de website »

Roads

Bij Roads draait het om werken aan herstel en/of terugkeer naar werk of opleiding. Wij begeleiden mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk.

Bezoek de website »