CollegED is geopend

Vanaf juli 2020 is CollegED voor de buitenwereld zichtbaar. De voorbereidingen waren al een tijdje in volle gang.

Het idee ontstond al in 2018: hoe kunnen we in Amsterdam samenwerken op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Het werken vanuit ervaringen, deze ervaringen inzetten als een vorm van deskundigheid en mensen helpen deze deskundigheid in te zetten ten behoeve van betere zorg groeit.

In Amsterdam is het aanbod van activiteiten en opleidingen verspreid over de stad en over vele aanbieders. Deze diversiteit en verspreiding over de stad is goed en geeft keuzemogelijkheden voor iedere groep. Wel is er behoefte aan een stedelijke voorziening om het huidige scholingsaanbod voor (aspirant) ervaringsdeskundigen op elkaar af te stemmen en door te ontwikkelen. Er ontbrak nog een logische samenhang en overzicht vanuit het perspectief van zowel deelnemers (wat is er ‘te koop’), opleiders (hoe verhoudt mijn aanbod zich tot andere?) en organisaties (waar kunnen we elkaar versterken, waar kan effectiviteit worden vergroot?). Met CollegED wordt dit nu ingevuld.

CollegED is een initiatief van TEAM ED, Arkin, GGZ Ingeest en de Vrijwilligersacademie, gesteund door de gemeente. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling om uiteindelijk alle Amsterdamse organisaties actief op het gebied van ervaringsdeskundigheid te betrekken bij CollegED.

Hoe verder?

De zomer van 2020 wordt gebruikt om de organisatie verder handen en voeten te geven. De programmaraad buigt zich over de samenstelling van de opleidingen, de stuurgroep houdt de grote lijnen in de gaten. Vanaf september 2020 kunnen mensen deelnemen aan trainingen en coachingstrajecten.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en je hoort regelmatig van ons.