Wij zijn CollegED

Wij zijn CollegED

CollegED is een stedelijke leeromgeving voor ervaringkennis. De handen zijn ineengeslagen om ons in te zetten voor een stedelijk platform voor leren in Amsterdam. Want onze positie als ervaringsdeskundigen kan worden verstevigd door toegang tot onderlinge steun, trainingen en opleidingen, coaching en studie advies.

Ervaringsdeskundigheid

Mensen met ervaringen als gevolg van psychische aandoening(en) of een ingrijpende gebeurtenis hebben een centrale rol in CollegED. In een programmaraad ontwikkelen ze wat er nodig is in de stad om ervaringsdeskundigheid te versterken en in te zetten.

Afstemming en ontwikkeling

In Amsterdam is het aanbod van trainingen verspreid over de stad en over veel aanbieders. Deze diversiteit en verspreiding over de stad geeft veel keuzemogelijkheden voor mensen. CollegED stemt het huidige scholingsaanbod voor (aspirant) ervaringsdeskundigen op elkaar af. Daarnaast ontwikkelt CollegED het aanbod door en maakt ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling voor ervaringsdeskundigen, opleiders en betrokkenen.

CollegED brengt een logische samenhang en overzicht vanuit het perspectief van zowel deelnemers (wat is er ‘te koop’), opleiders (hoe verhoudt mijn aanbod zich tot andere trajecten?) en organisaties (waar kunnen we elkaar versterken, waar kan effectiviteit worden vergroot?).

Aansluiten?

De start is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en georganiseerd door vier Amsterdamse organisaties die ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel hebben staan: TEAM ED, Arkin, GGZ inGeest en de Vrijwilligersacademie.

Momenteel maken vier organisaties actief deel uit van CollegED: TEAM ED, Arkin, GGZ inGeest en De Regenboog Groep.

Iedereen die meer wil samenwerken in het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid is van harte welkom om aan te sluiten als partner van CollegED. Kijk onder partners hoe.