Wie doet wat

Wie doet wat

CollegED is een stedelijke leeromgeving in ontwikkeling en is opgezet vanuit partnerschap. CollegED wordt in fases ontwikkeld.

Stuurgroep

De organisaties die CollegED gestart zijn nemen deel in een stuurgroep, die de basis legt voor CollegED. De stuurgroep bewaakt de grote lijn en bereidt een onafhankelijke stichting voor.

  • Georgette Groutars, directeur TEAM ED (voorzitter)
  • Karin Hanekroot, directeur Vrijwilligersacademie (penningmeester)
  • Elke Woltersom, directeur Roads/Arkin
  • Neel Schouten, manager GGz inGeest

Programmaraad

De CollegED programmaraad bestaat uit ervaringsdeskundigen met een opleidingsachtergrond en veel ervaring.

De programmaraad kan een innovatie agenda ontwikkelen voor opleidingsaanbod in Amsterdam vanuit ervaringsdeskundigheid. Het programmeren van activiteiten is de taak van de programmaraad. De leden volgen de ontwikkeling van het aanbod op gebieden van ervaringsdeskundigheid in het land, signaleren waar behoeftes en kansen liggen en dragen bij aan doorontwikkeling van het bestaande aanbod. Door de broedplaatsfunctie kan CollegED een waardevolle en innovatieve klankbordrol spelen in overleg met de gemeenten en andere belanghebbenden.

  • Amna Haji, coordinator ervaringswerk Pit&Co Roads/Arkin
  • Astrid Philips, betrokken bij TEAM ED, Vrijwilligersacademie en ANE
  • Karin Goudsmit, coordinator GGz inGeest en oprichter Herstelacademie Haarlem.

Projectleiding

Er is een projectleider aangesteld die CollegED in opdracht van de stuurgroep en samen met de programmaraad vorm en inhoud geeft. Er zal een kleine organisatie worden opgezet om de cursusregistratie, website beheer en de ontwikkeling van het aanbod te blijven ontsluiten. Daarnaast organiseert ze de opleidingsactiviteiten, ontwikkelt nieuwe cursussen (samen met de programmaraad), en worden er intakes gehouden, etc.

  • Esmeralda van der Naaten, projectleider
  • Teddie van Buren, office medewerker