Wie doet wat

Wie doet wat

CollegED is een stedelijke leeromgeving in ontwikkeling en is opgezet vanuit partnerschap. CollegED wordt in fases ontwikkeld.

Stuurgroep

De organisaties die CollegED gestart zijn nemen deel in een stuurgroep, die de basis legt voor CollegED. De stuurgroep bewaakt de grote lijn en bereidt een onafhankelijke stichting voor.

  • Georgette Groutars, directeur TEAM ED (voorzitter)
  • Sander Egas, Manager De Regenboog Groep
  • Brigit Nieuwburg, manager GGz inGeest

Programmaraad

De CollegED programmaraad bestaat uit ervaringsdeskundigen met een opleidingsachtergrond en veel ervaring.

De programmaraad kan een innovatie agenda ontwikkelen voor opleidingsaanbod in Amsterdam vanuit ervaringsdeskundigheid. Het programmeren van activiteiten is de taak van de programmaraad. De leden volgen de ontwikkeling van het aanbod op gebieden van ervaringsdeskundigheid in het land, signaleren waar behoeftes en kansen liggen en dragen bij aan doorontwikkeling van het bestaande aanbod. Door de broedplaatsfunctie kan CollegED een waardevolle en innovatieve klankbordrol spelen in overleg met de gemeenten en andere belanghebbenden.

  • Amna Haji, coördinator ervaringswerk Pit&Co Roads/Arkin
  • Astrid Philips, Kwartiermaker bij TEAM ED en HVA en co-trainer Vrijwilligersacademie
  • Tim Kreuger, coördinator GGz inGeest
  • Dini Glas, coördinator De Regenboog Groep