Onze missie

Onze missie

CollegED is een betekenisvol platform voor (potentiële) ervaringsdeskundigen, opleiders, organisaties in het sociale domein en (potentiële) werkgevers van ervaringsdeskundigen.

Onze rol in Amsterdam

CollegED ziet voor zichzelf een rol als:

  • een betekenisvolle verwijsfunctie: potentiele ervaringsdeksundigen inzicht en overzicht bieden op het terrein van scholing en inzet ervaringsdeskundigheid;
  • inzetten waar aanbod ontbreekt, bijsturen waar al (meer dan) genoeg is;
  • perspectief op ontwikkeling: ervaringsdeskundigen blijven ontwikkelen en groeien. De functie ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich verder (ook in ontmoeting met andere professionals).
  • Daarnaast wil CollegED ook voor de ervaringsdeskundigen van de aanbieders in de stad een platform zijn voor afstemming.

Ambitie: 5 functies

CollegED is echt van betekenis als ze erin slaagt de volgende vijf functies te vervullen:

  1. Mensen die (willen gaan) werken aan hun ervaringskennis krijgen ondersteuning bij het vinden van de voor hen geschikte opleiding. Daarbij kunnen ze gebruik maken van al het voor hen geschikte aanbod. Op basis van actieve signalering wordt nieuw aanbod ontwikkeld.

  2. Voor organisaties die aanbod (waaronder opleidingen) ontwikkelen, ontstaat een plaats waar zij dat aanbod verder kunnen brengen (toetsen ideeën, verkennen nieuwe mogelijkheden, etcetera).

  3. Voor deelnemers aan opleidingen is er een kwaliteitstoets voor de opleiding die zij volgen. Zij weten dat er voortdurend wordt gelet op kwaliteit en actualiteit van de opleiding. Een certificaat van CollegED heeft waarde.

  4. Voor (ervaringsdeskundige) docenten en coaches is het prettig dat zij met gelijkgestemden kunnen sparren over de werkzaamheid van de opleiding/ workshop/ intervisie die zij verzorgen.

  5. Voor partnerorganisaties en instellingen is het prettig te weten dat zij niet het wiel opnieuw uitvinden en te merken dat het aanbod dat zij hebben ontwikkeld de relevante mensen bereikt.