verkennen

Samen op weg naar werk

In een kleine groep onderzoek je of jouw ervaringen met herstel kunt inzetten in (vrijwilligers)werk.

VerkennenPraktijk

Lees verder

2155colleged0verkennen,praktijksamen op weg naar werksamen-op-weg-naar-werkin een kleine groep onderzoek je of jouw ervaringen met herstel kunt inzetten in (vrijwilligers)werk.tijdens de training ‘samen op weg naar werk’ gaan cliënten met elkaar in gesprek over thema’s op het gebied van werk. samen oefenen zij de vaardigheden die nodig zijn voor het vinden en behouden van een baan. er zijn geen eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring. * ben je bekend met psychiatrie of verslavingsproblemen? * ben je je leven weer vorm en inhoud aan het geven? * wil jij onderzoeken of je jouw ervaringen met het herstellen van psychische en/of verslavingsproblemen kan inzetten in (vrijwilligers)werk? ### doel en inhoud samen met de andere cursisten ga je in 10 - 12 wekelijkse bijeenkomsten met elkaar aan de slag om inzicht en perspectief te krijgen op werk. iedere week komt er ander thema rondom werk aan bod. de bijeenkomsten bestaan deels uit theorie, maar voornamelijk wordt er gewerkt met groeps- of individuele opdrachten. die doe je aan de hand van een aantal thema's, zoals bijvoorbeeld je eigenschappen, je ideale baan en hoe die te vinden. ### wat kan je verwachten? samen met de groep ga je aan de slag. je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de weg naar werk. optioneel zijn een of twee uitjes, zoals het deelnemen aan een netwerkbijeenkomst. ### wat kan je na succesvol afronden? na afronding van deze cursus kun of heb je: * inzicht in eigen doelen, denken en handelen. * perspectief op persoonlijke kwaliteiten, voorkeuren en mogelijkheden. * grenzen aan kunnen geven. * sociale contacten. * ontwikkelde sollicitatievaardigheden. * kennis van (zelf)stigma en eigen wens m.b.t. openheid over psychische achtergrond. ### voor wie? voor mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. je kunt op elk moment instromen, na aanmelding door een trajectcoach. ### tijdsinvestering 2,5 uur per les inclusief pauze, 12 lessen. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. roads stelt 2 plaatsten beschikbaar voor colleged. ### certificaat informatie volgt binnenkort. ### bijzonderheden na aanmelding stuurt colleged je aanmelding door naar roads. https://roads.nl/activiteit/samen-op-weg-naar-werk-training/* gespreksvaardigheden * motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend en/of hulpverlener * de 7 elementen in een coachingsproces * gericht zijn op de gewenste situatie * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * omgaan met weerstand * reflecteren & zelfkennis.3020deelname is gratis1313opleidingen2155_1215512155_1.veel.pngcontents/uploads/opleidingen/2155_1.veel.pngimage/pngpng23840900x600landscapeimage/png2155_1veelhttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2155_1.veel.png900600

Werken met eigen ervaring

Onderzoek of je jouw ervaring met het herstellen van psychische problemen en/of verslaving kunt inzetten om andere mensen te ondersteunen.

Verkennen

Lees verder

2160colleged0verkennenwerken met eigen ervaringwerken-met-eigen-ervaring231onderzoek of je jouw ervaring met het herstellen van psychische problemen en/of verslaving kunt inzetten om andere mensen te ondersteunen.de cursus werken met eigen ervaring is bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. er zijn geen eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring. * ben je bekend met psychiatrie of verslavingsproblemen? * ben je je leven weer vorm en inhoud aan het geven? * wil jij onderzoeken of je jouw ervaringen met het herstellen van psychische en/of verslavingsproblemen kan inzetten in (vrijwilligers)werk? ### doel en inhoud samen met de andere cursisten en de ervaringsdeskundige trainers ga je 12 weken lang met elkaar de betekenis van jouw en andermans ervaringen bekijken. je leert jouw eigen herstelverhaal te vertellen en je leert wat het vak van ervaringsdeskundige inhoudt. ### wat kan je verwachten? samen met de groep ga je aan de slag met je eigen ervaringen en herstelverhaal. je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de manier waarop je jouw ervaring kunt inzetten. ### wat kan je na succesvol afronden? je hebt een goed beeld van ervaringsdeskundigheid als vak en je kunt eventueel jouw ervaring gebruiken als vrijwilliger of betaalde kracht. voordat je aan de cursus begint is er een kennismakingsgesprek met de ervaringsdeskundige trainers. ### voor wie? voor mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. ### tijdsinvestering 12 weken een bijeenkomst van 3 uur. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen in deze workshop is plaats voor 15 deelnemers. ### certificaat wanneer je de cursus succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat dat ook door andere organisaties in nederland wordt erkend. ### bijzonderheden geen.* een goed beeld van ervaringsdeskundigheid als vak * inzicht in eigen verhaal en ervaringen * kan eigen ervaring inzetten36150deelname is gratis0383opleidingen2160_1216012160_1.wmee-boom.pngcontents/uploads/opleidingen/2160_1.wmee-boom.pngimage/pngpng44799900x600landscapewmee boom.png2020-10-02 11:46:53esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:81.0) gecko/20100101 firefox/81.0image/png2160_1wmee-boomhttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2160_1.wmee-boom.png900600