Zet je ervaring in

(Ervaringsdeskundige) trainers laten zien hoe je jouw eigen ervaring kunt inzetten.

Basis

Lees verder

2152colleged0basiszet je ervaring inzet-je-ervaring-in(ervaringsdeskundige) trainers laten zien hoe je jouw eigen ervaring kunt inzetten.hoe zet je jouw ervaring in ten behoeve van anderen? in deze training maak je kennis met het benutten en inzetten van jouw eigen ervaringen in zorg en dienstverlening. hoe doe je dat? wat is het verschil met beroepskrachten? ### wat kan je verwachten? door middel van presentatie, rollenspellen en discussie leer je hoe en wanneer je jouw ervaringskennis in zou kunnen zetten. denk daarbij aan ervaringskennis met het omgaan met problemen op het gebied van financiën, psychiatrie, dakloosheid, verslaving en armoede. les 2 gaat specifiek over armoede. in de laatste bijeenkomst presenteer je aan elkaar en aan anderen. ### wat kan je na succesvol afronden? * je bent vertrouwd met je eigen verhaal * je weet hoe je ervaringkennis kunt inzetten * je kent de praktische mogelijkheden om aan de slag te gaan. ### voor wie? mensen die ervaring hebben met hoe ze uit een kwetsbare situatie weer grip hebben gekregen en die hun ervaringskennis in willen zetten om anderen te ondersteunen of voor te lichten. ### tijdsinvestering vier bijeenkomsten van 3 uur. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen deze training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. ### certificaat als je alle onderdelen van de training goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat. ### bijzonderheden geen.* je bent vertrouwd met je eigen verhaal * je weet hoe je ervaringkennis kunt inzetten * je kent de praktische mogelijkheden om aan de slag te gaan. * reflecteren & zelfkennis.12120informatie volgt binnenkort.1309opleidingen2152_1215212152_1.puzzel.pngcontents/uploads/opleidingen/2152_1.puzzel.pngimage/pngpng92887900x600landscapeimage/png2152_1puzzelhttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2152_1.puzzel.png900600

Vrijwilligerswerk jouw droombaan?

Een training die je helpt om een droombaan te vinden in vrijwilligerswerk.

Oriënteren

Lees verder

2153colleged0oriënterenvrijwilligerswerk jouw droombaan?vrijwilligerswerk-jouw-droombaan227een training die je helpt om een droombaan te vinden in vrijwilligerswerk.deze training is gericht op het ontdekken van je kwaliteiten en het zoeken naar mogelijkheden om de stap te zetten in de wereld van vrijwilligerswerk. het is een training speciaal ontwikkeld voor mensen die een stap willen zetten van eigen ervaring in de zorg naar het ondersteunen van anderen via vrijwilligerswerk. ### doel en inhoud met deze training onderzoekt je wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die in zou kunnen zetten. in de groep werkt je met steun aan het ontdekken hiervan. de diverse onderwerpen die aan bod komen in de training zijn: * meer zicht krijgen op eigen kwaliteiten * communicatieve vaardigheden die je al hebt en die belangrijk zijn in vrijwilligerswerk * hanteren van afstand en nabijheid * stellen en bewaken van grenzen * wat heb je nodig om een stap verder te kunnen komen? * meer zicht op je eigen mogelijkheden in het bestaande (vrijwilligers)werkaanbod. ### wat kan je verwachten? informatie volgt binnenkort. ### wat kan je na succesvol afronden? informatie volgt binnenkort. ### voor wie? mensen die een stap verder willen en kunnen zetten richting vrijwilligerswerk. voor diegenen die meer willen weten over vrijwilligerswerk en hun eigen talenten. ### tijdsinvestering 9 uur. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12. ### certificaat als je alle onderdelen van de training goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat. ### bijzonderheden geen.* zicht op eigen kwaliteiten * communicatieve vaardigheden * hanteren van afstand en nabijheid * stellen en bewaken van grenzen9120informatie volgt binnenkort.1310opleidingen2153_1215312153_1.finish.pngcontents/uploads/opleidingen/2153_1.finish.pngimage/pngpng48128900x600landscapeimage/png2153_1finishhttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2153_1.finish.png900600

Samen op weg naar werk

In een kleine groep onderzoek je of jouw ervaringen met herstel kunt inzetten in (vrijwilligers)werk.

VerkennenPraktijk

Lees verder

2155colleged0verkennen,praktijksamen op weg naar werksamen-op-weg-naar-werkin een kleine groep onderzoek je of jouw ervaringen met herstel kunt inzetten in (vrijwilligers)werk.tijdens de training ‘samen op weg naar werk’ gaan cliënten met elkaar in gesprek over thema’s op het gebied van werk. samen oefenen zij de vaardigheden die nodig zijn voor het vinden en behouden van een baan. er zijn geen eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring. * ben je bekend met psychiatrie of verslavingsproblemen? * ben je je leven weer vorm en inhoud aan het geven? * wil jij onderzoeken of je jouw ervaringen met het herstellen van psychische en/of verslavingsproblemen kan inzetten in (vrijwilligers)werk? ### doel en inhoud samen met de andere cursisten ga je in 10 - 12 wekelijkse bijeenkomsten met elkaar aan de slag om inzicht en perspectief te krijgen op werk. iedere week komt er ander thema rondom werk aan bod. de bijeenkomsten bestaan deels uit theorie, maar voornamelijk wordt er gewerkt met groeps- of individuele opdrachten. die doe je aan de hand van een aantal thema's, zoals bijvoorbeeld je eigenschappen, je ideale baan en hoe die te vinden. ### wat kan je verwachten? samen met de groep ga je aan de slag. je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de weg naar werk. optioneel zijn een of twee uitjes, zoals het deelnemen aan een netwerkbijeenkomst. ### wat kan je na succesvol afronden? na afronding van deze cursus kun of heb je: * inzicht in eigen doelen, denken en handelen. * perspectief op persoonlijke kwaliteiten, voorkeuren en mogelijkheden. * grenzen aan kunnen geven. * sociale contacten. * ontwikkelde sollicitatievaardigheden. * kennis van (zelf)stigma en eigen wens m.b.t. openheid over psychische achtergrond. ### voor wie? voor mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. je kunt op elk moment instromen, na aanmelding door een trajectcoach. ### tijdsinvestering 2,5 uur per les inclusief pauze, 12 lessen. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. roads stelt 2 plaatsten beschikbaar voor colleged. ### certificaat informatie volgt binnenkort. ### bijzonderheden na aanmelding stuurt colleged je aanmelding door naar roads. https://roads.nl/activiteit/samen-op-weg-naar-werk-training/* gespreksvaardigheden * motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend en/of hulpverlener * de 7 elementen in een coachingsproces * gericht zijn op de gewenste situatie * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * omgaan met weerstand * reflecteren & zelfkennis.3020deelname is gratis1313opleidingen2155_1215512155_1.veel.pngcontents/uploads/opleidingen/2155_1.veel.pngimage/pngpng23840900x600landscapeimage/png2155_1veelhttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2155_1.veel.png900600

Workshop over zingeving

We gaan op zoek naar zingeving en herstel. Is dit voor iedereen vanzelfsprekend? Ervaren mensen met ervaringen in de GGZ, verslaving of armoede dit anders?

Vrije ruimte

Lees verder

2156colleged0vrije ruimteworkshop over zingevingworkshop-over-zingevingwe gaan op zoek naar zingeving en herstel. is dit voor iedereen vanzelfsprekend? ervaren mensen met ervaringen in de ggz, verslaving of armoede dit anders?zingeving kleurt ons wereldbeeld, ons handelen, ons denken en doen. zingeving gaat over de betekenis van ons leven. herstel kan op verschillende gebieden plaatsvinden. in deze workshop gaan we op zoek naar zingeving en herstel. is dit voor iedereen vanzelfsprekend, en ervaren mensen met ervaringen in de ggz, verslaving, armoede dit anders? ### doel en inhoud de workshop is voor ervaringsdeskundige en voor professionals. ### wat kan je als deelnemer verwachten? informatie volgt binnenkort. ### wat kan je na succesvol afronden? informatie volgt binnenkort. ### voor wie? deze workshop is voor ervaringsdeskundige en andere professionals. ### tijdsinvestering deze workshop duurt 2 à 3 uur. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen in deze workshop is plaats voor 8 deelnemers. ### certificaat informatie volgt binnenkort. ### bijzonderheden informatie volgt binnenkort.* gespreksvaardigheden * motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend en/of hulpverlener * de 7 elementen in een coachingsproces * gericht zijn op de gewenste situatie * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * omgaan met weerstand * reflecteren & zelfkennis.1580informatie volgt binnenkort.0314opleidingen2156_1215612156_1.bloem.pngcontents/uploads/opleidingen/2156_1.bloem.pngimage/pngpng27609900x600landscapeimage/png2156_1bloemhttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2156_1.bloem.png900600

Workshop over stigma

Een workshop over stigma en de werking ervan voor mensen met psychische & psychiatrische of verslavingsproblematiek.

Vrije ruimte

Lees verder

2157colleged0vrije ruimteworkshop over stigmaworkshop-over-stigmaeen workshop over stigma en de werking ervan voor mensen met psychische & psychiatrische of verslavingsproblematiek.stigma is een proces waarin discriminatie en vooroordelen over mensen met psychische aandoening, dakloosheid of verslaving een rol speelt. ### doel en inhoud je krijgt uitleg over verschillende vormen van stigma maar ook inzicht in je rol bij anti-stigma. ### wat kan je verwachten? informatie volgt binnenkort. ### wat kan je na succesvol afronden? informatie volgt binnenkort. ### voor wie? voor mensen met psychische & psychiatrische of verslavingsproblematiek. ### tijdsinvestering deze workshop duurt 2 à 3 uur. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen in deze workshop is plaats voor 8 deelnemers. ### certificaat informatie volgt binnenkort. ### bijzonderheden geen.* gespreksvaardigheden * motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend en/of hulpverlener * de 7 elementen in een coachingsproces * gericht zijn op de gewenste situatie * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * omgaan met weerstand * reflecteren & zelfkennis.1580deze workshop is gratis voor de cursisten en wordt betaald door de partnerorganisaties.0315opleidingen2157_1215712157_1.aarg.pngcontents/uploads/opleidingen/2157_1.aarg.pngimage/pngpng66478900x600landscapeimage/png2157_1aarghttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2157_1.aarg.png900600

Workshop over eenzaamheid

Welke rol speelt eenzaamheid in jouw leven? Tijdens de workshop ontwikkel je manieren om met eenzaamheid om te gaan.

Vrije ruimte

Lees verder

2158colleged0vrije ruimteworkshop over eenzaamheidworkshop-over-eenzaamheidwelke rol speelt eenzaamheid in jouw leven? tijdens de workshop ontwikkel je manieren om met eenzaamheid om te gaan.eenzaamheid bestaat in vele soorten en mate en kent verschillende oorzaken. soms is het een kort moment. soms suddert het jarenlang in iemands leven. soms voelt het als een straf. soms gebruikt men het om zich te bezinnen in de overgang na een nieuwe levensfase. soms gaat het knagen aan je zelfvertrouwen… ### doel en inhoud tegen (langdurige) eenzaamheid bestaat helaas geen kant-en-klare oplossing. tijdens de workshop ontwikkel je manieren die bij jou passen om met eenzaamheid om te gaan. we leren van elkaar in een veilige sfeer. ### wat kan je verwachten? informatie volgt binnenkort. ### wat kan je na succesvol afronden? informatie volgt binnenkort. ### voor wie? de workshop is voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema en wordt gegeven door mensen die eenzaam zijn (geweest). ### tijdsinvestering de workshop duurt 2 à 3 uur. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen in deze workshop is plaats voor 8 deelnemers. ### certificaat informatie volgt binnenkort. ### bijzonderheden geen.* gespreksvaardigheden * motivatie, rol en positie als vrijwilliger * verschil vrijwilliger en vriend en/of hulpverlener * de 7 elementen in een coachingsproces * gericht zijn op de gewenste situatie * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * omgaan met weerstand * reflecteren & zelfkennis.1580informatie volgt binnenkort.0316opleidingen2158_1215812158_1.nooduitgang_offwhite.pngcontents/uploads/opleidingen/2158_1.nooduitgang_offwhite.pngimage/pngpng23497900x600landscapeimage/png2158_1nooduitgang_offwhitehttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2158_1.nooduitgang_offwhite.png900600

Werken met eigen ervaring

Onderzoek of je jouw ervaring met het herstellen van psychische problemen en/of verslaving kunt inzetten om andere mensen te ondersteunen.

Verkennen

Lees verder

2160colleged0verkennenwerken met eigen ervaringwerken-met-eigen-ervaring231onderzoek of je jouw ervaring met het herstellen van psychische problemen en/of verslaving kunt inzetten om andere mensen te ondersteunen.de cursus werken met eigen ervaring is bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. er zijn geen eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring. * ben je bekend met psychiatrie of verslavingsproblemen? * ben je je leven weer vorm en inhoud aan het geven? * wil jij onderzoeken of je jouw ervaringen met het herstellen van psychische en/of verslavingsproblemen kan inzetten in (vrijwilligers)werk? ### doel en inhoud samen met de andere cursisten en de ervaringsdeskundige trainers ga je 12 weken lang met elkaar de betekenis van jouw en andermans ervaringen bekijken. je leert jouw eigen herstelverhaal te vertellen en je leert wat het vak van ervaringsdeskundige inhoudt. ### wat kan je verwachten? samen met de groep ga je aan de slag met je eigen ervaringen en herstelverhaal. je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de manier waarop je jouw ervaring kunt inzetten. ### wat kan je na succesvol afronden? je hebt een goed beeld van ervaringsdeskundigheid als vak en je kunt eventueel jouw ervaring gebruiken als vrijwilliger of betaalde kracht. voordat je aan de cursus begint is er een kennismakingsgesprek met de ervaringsdeskundige trainers. ### voor wie? voor mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. ### tijdsinvestering 12 weken een bijeenkomst van 3 uur. ### studiemateriaal tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. ### aantal plaatsen in deze workshop is plaats voor 15 deelnemers. ### certificaat wanneer je de cursus succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat dat ook door andere organisaties in nederland wordt erkend. ### bijzonderheden geen.* een goed beeld van ervaringsdeskundigheid als vak * inzicht in eigen verhaal en ervaringen * kan eigen ervaring inzetten36150deelname is gratis0383opleidingen2160_1216012160_1.wmee-boom.pngcontents/uploads/opleidingen/2160_1.wmee-boom.pngimage/pngpng44799900x600landscapewmee boom.png2020-10-02 11:46:53esmeraldaeditor89.99.138.162mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:81.0) gecko/20100101 firefox/81.0image/png2160_1wmee-boomhttps://www.colleged.nl/contents/uploads/opleidingen/2160_1.wmee-boom.png900600